Przejdź do strony internetowej dla pacjentek.

Przejdź do serwisu

Przejdź do strony internetowej dla lekarzy.

Przejdź do serwisu
Jesteś lekarzem? Strona dla specjalistów

Polityka jakości

Nadrzędnym i strategicznym celem firmy „Dr Michel Herbich” jest zapewnienie wysokiej jakości produkowanych wyrobów medycznych, spełniających wymagania Klienta przy równoczesnym spełnieniu wymagań Dyrektyw: MDD: 93/42/EEC oraz norm i przepisów prawa, które ich dotyczą.

Polityką Jakości firmy jest produkcja i dostarczanie wyrobów medycznych, które:

  • są bezpieczne dla pacjentów, użytkowników i osób trzecich
  • nie stwarzają ryzyka podczas użycia zgodnie z przewidzianym dla nich zastosowaniem
  • produkowane są z surowców, materiałów o wysokiej i potwierdzonej jakości medycznej
  • wytwarzane są w monitorowanych i efektywnych procesach oraz w nadzorowanym środowisku
  • są dostarczane w optymalnym czasie


Polityka Jakości oparta jest na dążeniu do tworzenia wartości dodanej, dostosowaniu produktów do zmieniających się potrzeb i oczekiwań Klientów oraz ciągłym doskonaleniu funkcjonowania organizacji. Najwyższe kierownictwo firmy ustanawia cele jakości i kierunki działania, tworzy i zapewnia utrzymanie środowiska wewnętrznego uświadamiając i angażując wszystkich pracowników w działania na rzecz poprawy jakości oferowanych wyrobów i usług.


Polityka Jakości realizowana jest dzięki zagwarantowaniu i dostępności do zasobów umożliwiających:

  • analizę i badanie rynku w celu identyfikacji potrzeb Klienta
  • stałe podnoszenie jakości wyrobów i usług oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów
  • projektowanie i rozwój wyrobów i usług zgodnie z wymaganiami Klienta oraz wymaganiami obowiązujących przepisów prawa
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników zwiększając ich świadomość, motywację i zaangażowania w realizację celów jakościowych
  • rozwój i umacnianie pozycji rynkowej firmy jako odpowiedzialnego wytwórcy, cieszącego się uznaniem swoich Klientów oraz pozyskiwanie nowych partnerów do współpracy.


Narzędziem realizacji Polityki Jakości jest funkcjonujący System Zarządzania Jakością, spełniający wymagania standardu EN ISO 13485: 2016 który jest w organizacji utrzymywany i w sposób ciągły doskonalony w zakresie wymaganej skuteczności i efektywności. 


Polityka Jakości stanowi zobowiązanie wobec naszych Klientów, a jej realizacja jest oceniana podczas systematycznych przeglądów Systemu Zarządzania Jakością.

Polityka Jakości jest znana i respektowana przez wszystkich pracowników oraz zobowiązuje ich do zaangażowanego wykonywania powierzonych zadań i traktowania Systemu Zarządzania Jakością jako podstawowego narzędzia służącego realizacji celów jakościowych i strategii naszej organizacji.

 

Dr n. med. Michel Herbich
Dyrektor firmy 

Zielona Góra, dnia 25.06.2018 r.